Pracownia Architektoniczna - O firmie - ARCHICOMP 
EN
PL

ARCHICOMP

Pracownia Architektoniczna ARCHICOMP istnieje od 1995r i ??wiadczy us??ugi w zakresie kompleksowego projektowania architektury, urbanistyki, projektowania wn?trz, kosztorysowania i nadzoru inwestycyjnego.

Projektujemy:

  • budynki mieszkalne (wielorodzinne, jednorodzinne)
  • obiekty przemys??owe i magazynowe
  • obiekty biurowe
  • obiekty u??yteczno??ci publicznej
  • obiekty handlowe
  • wn?trza

Wykonujemy projekty we wszystkich fazach, pocz?wszy od koncepcji, poprzez projekty architektoniczno-budowlane wraz z uzgodnieniami, projekty wykonawcze oraz nadzory autorskie i inwestorskie.

Wspó??pracujemy z do??wiadczonymi specjalistami z wielu dziedzin, w tym: projektowania konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, dróg, kosztorysowania.

Ka??dy projekt traktujemy indywidualnie, poszukuj?c oryginalnych i niepowtarzalnych rozwi?za?? a tak??e zapewniania funkcjonalno??ci i elegancji. 

Wróć do początku
 
stat4u